TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trắc địa hay trắc đạc hay đo đạc là một ngành khoa học về Trái Đất, cụ thể là đo đạc và xử lý số liệu đo đạc địa hình và địa vật nằm trên bề mặt Trái Đất nhằm vẽ lên mặt phẳng giấy hay còn gọi là bản đồ. Trắc địa là đo đạc vị trí tọa độ và độ cao, hình dạng, kích thước, phương hướng của địa hình mặt đất và địa vật nằm trên mặt đất.

trắc địa, Trắc địa công trình, trắc địa công trình xây dựng, trắc địa công trình, xây dựng, đo đạc
Công ty Phúc Gia thực hiện trắc địa công trình