QUAN TRẮC LÚN, NGHIÊNG

Quan trắc lún và biến dạng công trình là công tác vô cùng cần thiết nhằm xác định các giá trị độ lún (độ lún lệch, tốc độ lún trung bình …) của công trình so với các giá trị tính toán theo thiết kế, qua đó đánh giá khả năng làm việc và độ ổn định của nền móng công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng sau này.

Quan trắc lún, quan trắc địa kỹ thuật, trắc địa kỹ thuật, quan trắc lún công trình là gì, công trình xây dựng
Chuẩn bị cho việc quan trắc

Quan trắc lún công trình xây dựng là gì?

Quan trắc lún công trình xây dựng là phương pháp cần thiết và rất quan trọng khi công trình xây dựng gặp sự cố lún nền, chuyển dịch quá giới hạn cho phép ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như mức độ an toàn cho người thi công hay trong quá trình sử dụng.

Quan trắc lún công trình xây dựng sẽ giúp bạn tìm ra nguyên nhân gây lún, đánh giá mức độ nguy hiểm có thể xảy ra, từ đó đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất để khắc phục sự cố đảm bảo chất lượng công trình.

 

Điện thoại: 0903.91.62.91

Email: phucgiacorp@vnn.vn

Huynhhanh.phucgia@gmail.com

Địa chỉ: 130 đường số 32 phường 10 quận 6, Hồ Chí Minh