LỜI NGỎ BAN LÃNH ĐẠO

Đo Đạc Phúc Gia xây dựng tên tuổi của mình dựa trên chuỗi giá trị bao gồm tính chính xác, tinh thần trách nhiệm trong đo đạc, sự đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ và chúng tôi xem đó là cam kết với các đối tác: cơ quan quản lý Nhà Nước, tập đoàn xây dựng, tập đoàn đầu tư…

  • Không cần phải nói thêm về tính chất quan trọng của công tác đo đạc trong lĩnh vực xây dựng các công trình nhà ở, cao ốc, nhà máy, nhà xưởng, cầu đường, và quản lý địa chính. Bởi vì, dù lớn dù nhỏ, bất kỳ công trình xây dựng và quản lý pháp lệnh đất đai nào cũng cần thiết phải có một tiến trình cụ thể và chặt chẽ về mặt tiến độ và chất lượng dự án. Công việc đo đạc góp một phần không thể thiếu vào quá trình thu thập thông tin đất đai, kích thước hình học để đưa vào bản vẽ và ngược lại. 
  • Công ty Cổ Phần Đo Đạc Phúc Gia rất dày dạn kinh nghiệm về thi công đo đạc, đã cùng sát cánh với nhiều tổng thầu thi công các dự án hoặc siêu dự án xây dựng trải dài từ Nam ra Bắc, cũng như đã đồng hành với các cơ quan quản lý đất đai thi công đo đạc thiết lập bản đồ địa chính cho các dự án quản lý địa chính khu vực. Đo Đạc Phúc Gia nhận thức rõ rằng sẽ không có chỗ sai sót tiềm ẩn cho loại hình công việc này. Cho nên, Đo Đạc Phúc Gia luôn hoàn thành các công trình chính xác và đúng hạn, đáp ứng những yêu cầu khắc khe của chủ đầu tư cũng như các tổng thầu thi công.
  • Đo Đạc Phúc Gia xây dựng tên tuổi của mình dựa vào những giá trị cốt lõi xung quanh nguồn nhân lực bao gồm tính chính xác, tinh thần kỷ luật thép, trách nhiệm tuyệt đối cao trong công việc. Thiết bị, phần mềm cập nhật thay đổi mới liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn; quản lý sắp xếp các cộng sự phù hợp với từng loại hình, quy mô dự án nhằm đem đến kết quả mong muốn tốt nhất và tiết kiệm nhất. Vì thế, mỗi công trình đi qua, các đối tác của chúng tôi đều nhận được những thành quả xứng đáng so với chi phí đã đầu tư cho công tác trắc đạc.
Ông Huỳnh Văn Hạnh        – Giám đốc
Ông Phạm Thanh Bình       – Phó Giám Đốc phụ trách chung
Ông Nguyễn Quang Minh   Phó Giám Đốc phụ trách trắc địa công trình