BAN GIÁM ĐỐC

Các ban giám đốc, phó giám đốc của Phúc Gia Corp

ong-Huynh-Van-Hanh-GD-(1).jpeg Ông Huỳnh Văn Hạnh
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện nay:  Giám ĐốcÔng Hạnh đã có hơn 20 năm kinh nghiệm ….

A_Bao-1.png Ông Bùi Thanh Bảo 
Chức vụ hiện nay: PGD Công trình giao thôngÔng Bảo đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm công tác ….
A_tu.png Ông Phạm Quốc Tú
Chức vụ hiện nay: PGD Xây dựngÔng Bảo đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm công tác ….
A_Binh-1.png Ông Phạm Thanh Bình
Chức vụ hiện nay: PGD Trắc ĐạcÔng Bảo đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm công tác ….