ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

Với hệ thống máy móc thiết bị đo đạc, khảo sát hiện đại, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực trắc địa công trình, tin học trắc địa, địa chính, quản lý đất đai, Công ty Cổ phần Đo đạc Xây dựng và Thiết bị Phúc Gia đã khẳng định được năng lực tư vấn của mình trong lĩnh vực Đo đạc và Bản đồ.

thiết bị đo đạc, đo đạc địa chính, đo đạc địa chính là gì, đo đạc, khảo sát
Công ty Phúc Gia tiến hành đo đạc