CAO ỐC VĂN PHÒNG REE

Công  trình:  CAO ỐC VĂN PHÒNG REE
Địa điểm: 09 Ðoàn Văn Bơ street, District 4, HCM
Hạng mục thi công: Thi công trắc đạc, Quan trắc chuyển vị ngang tường vây, Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng, Quan trắc lún, Quan trắc nghiêng, Quan trắc trượt và Quan trắc tòa nhà chính xung quanh.

CAO-OC-VAN-PHONG-REE-1.jpg      CAO-OC-VAN-PHONG-REE-2.jpg

CAO-OC-VAN-PHONG-REE-3.jpg      CAO-OC-VAN-PHONG-REE-4.jpg

  • Công  trình :  CAO ỐC VĂN PHÒNG REE
  • Địa điểm : 09 Ðoàn Văn Bơ street, District 4, HCMC
  • Qui  mô : 03 tầng Hầm, 01 tầng Trệt, 01 tầng Lửng và 20 tầng Lầu/ 3 underground floors, 22 storeys
  • Tổng vốn đầu tư :
  • Chủ đầu tư  : Công ty CP Cơ Ðiện Lạnh REE
  • Khỡi công : 10/2009  
  • Hoàn thành : 07/2011
  • Khách hàng : Hoa Binh Corp
  • Hạng mục thi công : Thi công trắc đạc, Quan trắc chuyển vị ngang tường vây, Quan trắc áp lực nước lỗ rỗng, Quan trắc lún, Quan trắc nghiêng, Quan trắc trượt và Quan trắc tòa nhà chính xung quanh

 
 

 
| Giá xe tải Hyundai hd72 lắp ráp | giá xe tải Hyundai HD99 thùng đông lạnh | Xe tải Hyundai hd72 nhập khẩu | Xe tải Hyundai HD99 thùng bạt | Xe tải Hyundai hd72 lắp ráp | giá xe tải Hyundai HD99 | Giá xe tải Hyundai hd72 nhập khẩu | giá xe tải Hyundai HD99 thùng kín | Giá xe tải Hyundai hd65 hạ tải | giá xe tải Hyundai mới nhất 2017 | xe ben Hyundai hd65 hạ tải | Xe tải Hyundai HD99 6.5 tấn | Xe tải Hyundai hd65 lắp ráp | Xe tải Hyundai HD99 thùng kín | Giá xe tải Hyundai hd65 lắp ráp | xe tải Hyundai HD99 thùng đông lạnh | xe tải Hyundai hd65 hạ tải | Bảng giá xe tải hyundai 2017 | Giá xe ben Hyundai hd65 hạ tải | giá xe tải Hyundai HD99 thùng bạt